Zwrot kart konkursowych „Polubić czytanie”

Informujemy !!!!
Do 29.11.2021 r. – poniedziałek prosimy o zwrot podpisanych kart z konkursu „Polubić czytanie”.
Jeśli nie możesz oddać karty w godzinach pracy biblioteki – zostaw ją w wrzutni książek – pamiętaj o podpisie 🙂
Czekamy 🙂