Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Pauliną Bojanowską pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Odjazdowy Bibliotekarz

Nasz Biblioteka po raz pierwszy przyłączyła się w akcję „Odjazdowy  Bibliotekarz”.
Bibliotekarze, Czytelnicy,  miłośnicy książek  i rowerów spotkali się 19 maja przed budynkiem Powiatowej  Biblioteki Publicznej  w Otwocku, gdzie odbył się start rajdu rowerowego. Na mecie w  Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie na uczestników czekały  stoiska  z książkami i  atrakcje dla dzieci, były również pieczone kiełbaski,  kawa, herbata i ciasta.  Czytelnicy zwiedzali teren oraz ekspozycje w Centrum Edukacji Leśnej. Organizatorem akcji była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, we współpracy z Bibliotekami Publicznymi z: Celestynowa, Józefowa, Sobień Jezior i Wiązowny oraz Centrum Edukacji Leśnej.

Tydzień bibliotek

Jak co roku w dniach 8-15 maja odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek”. Hasło przewodnie „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Celem akcji jest podkreślenie roli bibliotek oraz uświadamianie nam, jak ważny jest kontakt z książką. W tym roku Biblioteka Publiczna w Celestynowie także włączyła się do akcji i zaproponowała dla naszych czytelników spotkania autorskie dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zajęcia czytelnicze dla dwóch grup dzieci z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.
8 maja odbyły się warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Regucie nt. „Jak powstaje książka”.  Poprowadzone zostały przez autorkę książek dla dzieci
i właścicielkę Wydawnictwa Kurza Stopka Joannę Tyluś-Malak. Warsztaty dały okazję do poznania całego cyklu tworzenia książki od pomysłu poprzez kolejne etapy powstawania, aż do powstania książki. Podczas zajęć dzieci pracując w 2 osobowych grupach tworzyły swoje „mini-książki”. W nagrodę za pracę i pomysłowość każdy uczestnik otrzymał książkę pt. „O małej ogrodniczce”  autorki.
9 maja odbyło się spotkanie z Agnieszką Wojdowicz, autorką książek dla młodzieży i dorosłych. Pisarka opowiadała o pasji pisania, inspiracjach, które przelewa na papier. Przybliżyła czytelnikom jak powstała trylogia Niepokorne, czyli Eliza, Klara i Judyta  oraz najnowszy cykl Córka głosu. Księga życia Hili Campos. Autorka w swoich książkach wykorzystuje wątki historyczne, a opisane przez nią wydarzenia splatają się w scenerii młodopolskiego Krakowa (cykl Niepokorne) lub jak w Księdze życia Hili Campos opowiada czytelnikom o burzliwych dziejach sefardyjskich Żydów, wygnanych w 1492 roku z Hiszpanii edyktem króla Ferdynanda i królowej Izabeli.
14 maja dla grup przedszkolnych z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starej Wsi odbyły się warsztaty i spotkanie nt. „Szanujemy książki”, które poprowadziła autorka Barbara Szelągowska oraz ilustratorka Monika Jędrychowska. Panie opowiadały jak powstaje treść książki, skąd czerpią pomysły, inspiracje oraz, jak skomplikowanym procesem jest stworzenie szaty graficznej książki, przypomniały jak należy obchodzić się z książką. W czasie spotkania dzieci usłyszały wierszyki i zagadki, brały udział w różnych zabawach ruchowych z wykorzystaniem utworów napisanych przez Panie. Gościom towarzyszyła w zabawach trzymetrowa maskotka stonoga Jadzia, która bardzo podobała się dzieciom.
15 maja gościliśmy na spotkaniu autorskim Michała Zawadkę – mówcę inspiracyjno-motywacyjnego, członka Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Założyciela Mind&Dream, pierwszego i jedynego wydawnictwa w Polsce, ukierunkowanego na rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży. Trener wystąpień publicznych, komunikacji i sztuki słowa, Mistrz Polski Przemówień Publicznych. Uczniowie klas gimnazjalnych z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie z zainteresowaniem słuchali co autor serii „Chcę być kimś” – mówi o budowaniu wartościowych relacji, wyborach i odpowiednich decyzji. Tłumaczył techniki sztuki przemawiania, zagłębiał się w sztukę myślenia i zmierzania się z barierami, które hamują ich – młodych ludzi w życiu. Michał Zawadka docenia indywidualność każdego odbiorcy, pokazuje wagę proaktywności i samodyscypliny.
8 maja oraz 11 maja naszą bibliotekę odwiedziły dwie grupy Żabki i Motylki z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie. Dzieci zwiedziły bibliotekę oraz dowiedziały się o zasadach korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także poznały księgozbiór z działu dziecięcego.