Zakup nowości

Biblioteka Publiczna w Celestynowie działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 769, 00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Nazwa zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

 

Zapraszamy czytelników do zgłaszania propozycji zakupu nowości książkowych na maila : kontakt@bibliotekacelestynow.pl