NARODOWE CZYTANIE

Termin: 5 września

Godz: 16.00

Miejsce: Pogorzel – plac przy świetlicy wiejskiej

Celestynów – plac przed Halą Sportową

Dąbrówka – plac przy budynku OSP

Dyzin – plac przy świetlicy wiejskiej

Glina – plac przy świetlicy wiejskiej

Jatne – plac przy świetlicy wiejskiej

Lasek – altana na placu sołeckim

Ostrowik – altana na placu sołeckim

Ostrów – altana przy budynku szkoły

Podbiel – plac przy budynku szkoły

Ponurzyca – plac przy świetlicy wiejskiej

Regut – plac przy budynku OSP

Stara Wieś – plac przy budynku szkoły

Tabor – plac sołecki

Zabieżki – plac przy budynku OSP

Zapraszamy!

PLAKAT – DOSTĘPNY W DZIALE AKTUALNOŚCI

NARODOWE CZYTANIE

05.09.2020 r. o godzinie 16.00 czytamy we wszystkich sołectwach Gminy Celestynów fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego:

Celestynów – plac przed Halą Sportową

Dąbrówka – plac przy budynku OSP

Dyzin – plac przy świetlicy wiejskiej

Glina – plac przy świetlicy wiejskiej

Jatne – plac przy świetlicy wiejskiej

Lasek – altana na placu sołeckim

Ostrowik – altana na placu sołeckim

Ostrów – altana przy budynku szkoły

Podbiel – plac przy budynku szkoły

Pogorzel – plac przy świetlicy wiejskiej

Ponurzyca – plac przy świetlicy wiejskiej

Regut – plac przy budynku OSP

Stara Wieś – plac przy budynku szkoły

Tabor – plac sołecki

Zabieżki – plac przy budynku OSP

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w akcji, szczegóły u sołtysa Twojej miejscowości.