Narodowe Czytanie

9 września o godz. 16:00 rozpocznie się w gminie Celestynów Narodowe Czytanie.
Tegorocznym utworem jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
W tym roku Biblioteka zaprasza na Halę Sportową w Celestynowie.
Wspólne czytanie odbędzie się również w sołectwach:
– Dąbrówka,
– Glina,
– Jatne,
– Lasek,
– Ostrów,
– Pogorzel,
– Ponurzyca,
– Regut,
– Stara Wieś.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału. Miejsca spotkań w poszczególnych sołectwach opisano na plakatach dostępnych na tablicach sołeckich.