Spotkanie z Niepodległą

Z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, Biblioteka Publiczna w Celestynowie także włączyła się w obchody tej ważnej uroczystości. Powstał projekt pt. „Spotkanie z Niepoległą”, na który składały się wykłady, warsztaty, konkurs plastyczny oraz wystawa.

Biblioteka zaprosiła uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Celestynów do udziału w wykładach i warsztatach z rekwizytami. Pan Adrian Pogorzelski – przewodnik, archeolog, z zamiłowania historyk opowiedział o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach związanych z heroicznym dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości. Oprócz wiedzy przekazanej przez prowadzącego uczniowie mogli także obejrzeć oryginalne mundury, broń oraz fotografie.

Podsumowaniem spotkań był ogłoszony konkurs plastyczny nt. „Niepodległa w oczach dzieci”. Wzięli w nim udział uczniowie klas III szkól podstawowych.

Wystawa, została przygotowana w ramach projektu „Dla Niepodległej”. Realizowany jest on przez PERN S.A., Bank Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego„Niepodległa”. Na wystawę składają się z plansze edukacyjne, które prezentują wydarzenia niepodległościowe i sylwetki wybitnych Polaków.

Na konkurs plastyczny wpłynęły 53 prace. Udział w konkursie wzięły dzieci  z następujących szkół podstawowych:

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

2/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

4/ Szkoła Podstawowa w Regucie

5/ Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Komisja w składzie:

Przewodnicząca:

  1. Monika Grajda- Widulińska – artysta – plastyk

Członkowie:

  1. Ewa Wilczek – GOKiS w Celestynowie
  2. Paulina Michalska – GOKiS w Celestynowie
  3. Agata Olszewska – GOKiS w Celestynowie

Komisja oceniła prace konkursowe wg następujących kryteriów: popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, samodzielność i staranność wykonania, wrażenie artystyczne.

Komisja przyznała:

I miejsce: Nikola Zienkiewicz, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie

II miejsce: Mikołaj Szulc,  Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

III miejsce: Karol Grzeszczuk, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie

Filip Piętka, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Wyróżnienie:

1/ Jakub Szerszenowicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

2/ Michał Ząberg, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

3/ Patrycja Marszałek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

4/ Alicja Sybilska, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

5/ Maria Wieczorek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

6/ Angelika Klimańska, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

7/ Otylia Saganek, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie