Konkurs fotograficzny „SLEEVEFACE – UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” rozstrzygnięty.

Komisja konkursowa w oparciu o kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia, wszystkim uczestnikom konkursu przyznała nagrody rzeczowe.
Zapraszamy po odbiór nagród od 7 czerwca 2021 r. w godzinach pracy biblioteki.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział 🙂