Narodowe Czytanie 2021

4 września 2021 r. odbyła się dziesiąta odsłona Narodowego Czytania, jubileuszową lekturą została „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.  Tegoroczne Narodowe Czytanie dzięki współpracy Biblioteki Publicznej w Celestynowie z sołtysami odbyło w sołectwach: Celestynowie, Lasku, Dąbrówce, Pogorzeli, Ostrowie, Glinie, Starej Wsi, Podbieli, Jatnym, Ponurzycy, Zabieżkach, Dyzinie. Wspólne czytanie zostało również zorganizowane w Filii w Regucie. W tym roku Biblioteka Publiczna w Celestynowie gościła w Dyzinie, gdzie dodatkowo można było również wziąć udział w rodzinnych warsztatach i akcji bookcrossingu.