Spotkanie autorskie i koncert zespołu.

27 listopada 2021 r. Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie autorskie z antropologiem i archeologiem, kierownikiem Pracowni Antropologicznej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, autorem książki „Nadwiślańskie Urzecze” dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem. Urzecze to podwarszawski mikroregion etnograficzny, rozciągający się po obydwu brzegach rzeki Wisły, pomiędzy dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi, a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą.

Po wykładzie odbył się wyjątkowy koncert w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Piskorze”, którego członkowie występują w strojach ludowych (region wilanowski – Nadwiślańskie Urzecze). Nazwa Zespołu Piskorze nawiązuje do historii i lokalnej tradycji mieszkańców Łukówca, którzy niegdyś w przepływającej w okolicy rzece Jagodziance i jej płytkich rozlewiskach łowili ryby (w szczególności gatunek ryby o nazwie „piskorz”) bardzo często gołymi rękoma – był to prosty sposób pozyskiwania pożywienia w trudnych czasach. Czynności te świadczyły o niezwykłej zręczności, a także zainspirowały do nazywania mieszkańców Łukówca „Piskorzami”.

Sobotnie spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że to nie ostatnie nasze spotkanie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem oraz zespołem Piskorze.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność.