Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Elżbietą i Edwardem Kręgielewskimi, mieszkańcami Celestynowa, autorami tomiku wierszy „Polemika”.