„Nieobojętni. Zapomniani bohaterowie”

Biblioteka Publiczna w Celestynowie została wybrana do udziału w projekcie „Nieobojętni. Zapomniani bohaterowie” Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Projekt ma za zadanie promować czytelnictwo w Polsce oraz przybliżać historię najnowszą.

10 października 2018 r. odwiedził nas Maciej Klima ze Stowarzyszenia Auschwitz Memento, które od wielu lat realizuje swoją misję, starając się przypominać o wyjątkowym doświadczeniu historycznym Polaków, jakim było zmaganie się z dwoma zbrodniczymi systemami: niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem. Pan Maciej przybliżył członkom Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów oraz młodzieży gimnazjalnej postać Witolda Pileckiego. Zachęcał również do przeczytania książki „Niezłomni z oddziału Sosienki. Armia Krajowa wokół KL Auschwitz”, która dokumentuje dzielność żołnierzy „Sosienek”. Partyzanci nieśli pomoc więźniom obozu, alarmowali świat o tym, co dzieje się w obozie i zorganizowali ok. 1/3 ucieczek. Druga pozycją wartą przeczytania jest „Pilecki. Śladami mojego taty”. Książka to zapis rozmów Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla z Andrzejem Pileckiem, synem rotmistrza Witolda Pileckiego. Spotkanie zostało połączone z pokazem filmu „Pilecki”, jest to  fabularyzowany dokument w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego. Przedstawia historię rotmistrza Witolda Pileckiego, od czasów jego młodości, poprzez działania w czasie II wojny światowej, aż do uwięzienia i śmierci w maju 1948 roku.

Spotkanie odbyło się przy wsparciu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.